Cursussen
Over SOWISO
Contact
Ontgrendel 
Cursussen
Over SOWISO
Contact
Ontgrendel 
sowiso logo Basisstatistiek

Statistiek voor hogescholen en universiteiten. Bevat beschrijvende statistiek, kansrekening, inferentiële statistiek, hypothese toetsen, data analyse en meer.

Booklet (pdf)
Beschikbare talen: 
nlen
Inhoud van de cursus
Hoofdstuk 1: Beschrijvende statistiek
Typen data en metingen
THEORIE
T
1.
Kwalitatieve en kwantitatieve variabelen
OEFENEN
O
2.
Kwalitatieve en kwantitatieve variabelen
9
THEORIE
T
3.
Meetschalen
OEFENEN
O
4.
Meetschalen
2
THEORIE
T
5.
Nominale schaal
OEFENEN
O
6.
Nominale schaal
5
THEORIE
T
7.
Ordinale schaal
OEFENEN
O
8.
Ordinale schaal
5
THEORIE
T
9.
Intervalschaal
OEFENEN
O
10.
Intervalschaal
5
THEORIE
T
11.
Ratioschaal
OEFENEN
O
12.
Ratioschaal
5
Frequentieverdelingen
THEORIE
T
1.
Frequentieverdelingen
THEORIE
T
2.
Frequentietabellen
OEFENEN
O
3.
Frequentietabellen
3
THEORIE
T
4.
Frequentiegrafieken
OEFENEN
O
5.
Frequentiegrafieken
9
THEORIE
T
6.
Vorm van een verdeling
OEFENEN
O
7.
Vorm van een verdeling
8
THEORIE
T
8.
Kwantielen
OEFENEN
O
9.
Kwantielen
6
Centrummaten
THEORIE
T
1.
Centrummaten
THEORIE
T
2.
Modus
OEFENEN
O
3.
Modus
6
THEORIE
T
4.
Mediaan
OEFENEN
O
5.
Mediaan
6
THEORIE
T
6.
Gemiddelde
OEFENEN
O
7.
Gemiddelde
9
THEORIE
T
8.
Centrummaten en de vorm van een verdeling
OEFENEN
O
9.
Centrummaten en de vorm van een verdeling
2
THEORIE
T
10.
Gevoeligheid voor uitschieters
OEFENEN
O
11.
Gevoeligheid voor uitschieters
1
Variabiliteit
THEORIE
T
1.
Spreidingsbreedte, interkwartielafstand, en de vijf-getallensamenvatting
OEFENEN
O
2.
Spreidingsbreedte, interkwartielafstand, en de vijf-getallensamenvatting
5
THEORIE
T
3.
Identificeren van uitschieters met de interkwartielafstand-regel
OEFENEN
O
4.
Identificeren van uitschieters met de interkwartielafstand-regel
2
THEORIE
T
5.
Afwijking van het gemiddelde
OEFENEN
O
6.
Afwijking van het gemiddelde
5
THEORIE
T
7.
Variantie en standaardafwijking
OEFENEN
O
8.
Variantie en standaardafwijking
6
z-Scores
THEORIE
T
1.
z-scores
OEFENEN
O
2.
z-scores
14
Hoofdstuk 2: Correlatie
THEORIE
T
1.
Inleiding tot correlatie
THEORIE
T
2.
Weergave van de relatie tussen twee variabelen
OEFENEN
O
3.
Weergave van de relatie tussen twee variabelen
3
THEORIE
T
4.
Richting, vorm, en kracht van een relatie tussen variabelen
OEFENEN
O
5.
Richting, vorm, en kracht van een relatie tussen variabelen
7
THEORIE
T
6.
Richting van een lineaire verband
OEFENEN
O
7.
Richting van een lineaire verband
3
THEORIE
T
8.
Kracht van een lineair verband
OEFENEN
O
9.
Kracht van een lineair verband
2
THEORIE
T
10.
Hypothesis Test for the Pearson Correlation Coefficient *
OEFENEN
O
11.
Hypothesis Test for the Pearson Correlation Coefficient *
12
Hoofdstuk 3: Kansrekening
Willekeurigheid
THEORIE
T
1.
Verzamelingen, deelverzamelingen en elementen
OEFENEN
O
2.
Verzamelingen, deelverzamelingen en elementen
3
THEORIE
T
3.
Kansexperiment
THEORIE
T
4.
Uitkomstenruimte
OEFENEN
O
5.
Uitkomstenruimte
3
THEORIE
T
6.
Gebeurtenissen
OEFENEN
O
7.
Gebeurtenissen
2
Relaties tussen gebeurtenissen
THEORIE
T
1.
Complement van een gebeurtenis
OEFENEN
O
2.
Complement van een gebeurtenis
2
THEORIE
T
3.
Wederzijdse exclusiviteit
OEFENEN
O
4.
Wederzijdse exclusiviteit
2
THEORIE
T
5.
Verschil van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
6.
Verschil van twee gebeurtenissen
8
THEORIE
T
7.
Doorsnede van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
8.
Doorsnede van twee gebeurtenissen
5
THEORIE
T
9.
Vereniging van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
10.
Vereniging van twee gebeurtenissen
1
Kansrekening
THEORIE
T
1.
Definitie van een kans
OEFENEN
O
2.
Definitie van een kans
5
THEORIE
T
3.
Kans op het complement van een gebeurtenis
OEFENEN
O
4.
Kans op het complement van een gebeurtenis
4
THEORIE
T
5.
Conditionele kans
OEFENEN
O
6.
Conditionele kans
2
THEORIE
T
7.
Onafhankelijkheid
OEFENEN
O
8.
Onafhankelijkheid
4
THEORIE
T
9.
Kans op de doorsnede van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
10.
Kans op de doorsnede van twee gebeurtenissen
2
THEORIE
T
11.
Kans op de vereniging van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
12.
Kans op de vereniging van twee gebeurtenissen
5
THEORIE
T
13.
Kans op het verschil van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
14.
Kans op het verschil van twee gebeurtenissen
2
THEORIE
T
15.
Wet van de totale kans
OEFENEN
O
16.
Wet van de totale kans
1
THEORIE
T
17.
Regel van Bayes
OEFENEN
O
18.
Regel van Bayes
3
Kruistabellen
THEORIE
T
1.
Interpreteren van kruistabellen
OEFENEN
O
2.
Interpreteren van kruistabellen
7
Hoofdstuk 4: Kansverdelingen
Kansmodellen
THEORIE
T
1.
Discrete kansmodellen
OEFENEN
O
2.
Discrete kansmodellen
2
THEORIE
T
3.
Continue kansmodellen
OEFENEN
O
4.
Continue kansmodellen
2
Kansvariabelen
THEORIE
T
1.
Kansvariabelen
OEFENEN
O
2.
Kansvariabelen
6
THEORIE
T
3.
Kansverdelingen
OEFENEN
O
4.
Kansverdelingen
5
THEORIE
T
5.
Verwachtingswaarde van een kansvariabele
OEFENEN
O
6.
Verwachtingswaarde van een kansvariabele
3
THEORIE
T
7.
Variantie van een kansvariabele
OEFENEN
O
8.
Variantie van een kansvariabele
5
THEORIE
T
9.
Sommen van kansvariabelen
OEFENEN
O
10.
Sommen van kansvariabelen
6
Veelvoorkomende kansverdelingen
THEORIE
T
1.
Common Discrete Probability Distributions *
OEFENEN
O
2.
The Bernoulli Probability Distribution *
6
THEORIE
T
3.
De binomiale kansverdeling
OEFENEN
O
4.
De binomiale kansverdeling
17
THEORIE
T
5.
The Geometric Probability Distribution *
OEFENEN
O
6.
The Geometric Probability Distribution *
8
THEORIE
T
7.
The Poisson Probability Distribution *
OEFENEN
O
8.
The Poisson Probability Distribution *
15
Common Continuous Probability Distributions *
THEORIE
T
1.
De normale verdeling
OEFENEN
O
2.
De normale verdeling
6
THEORIE
T
3.
De normale kansverdeling
OEFENEN
O
4.
De normale kansverdeling
13
Eenvoudige lineaire regressie
Simple Linear Regression
THEORIE
T
1.
Inleiding tot Regressieanalyse
OEFENEN
O
2.
Inleiding tot Regressieanalyse
3
THEORIE
T
3.
Residuen en Totale Gekwadrateerde Afwijking
OEFENEN
O
4.
Residuen en Totale Gekwadrateerde Afwijking
2
THEORIE
T
5.
Het Vinden van de Regressievergelijking
OEFENEN
O
6.
Het Vinden van de Regressievergelijking
1
THEORIE
T
7.
De Determinatiecoëfficiënt
OEFENEN
O
8.
De Determinatiecoëfficiënt
1
THEORIE
T
9.
Regressie-Analyse en Causaliteit
OEFENEN
O
10.
Regressie-Analyse en Causaliteit
2
Meervoudige lineaire regressie
THEORIE
T
1.
Meervoudige Lineaire Regressie
OEFENEN
O
2.
Meervoudige Lineaire Regressie
1
THEORIE
T
3.
Overfitting en Multicollineariteit
OEFENEN
O
4.
Overfitting en Multicollineariteit
2
THEORIE
T
5.
Dummy-Variabelen
OEFENEN
O
6.
Dummy-Variabelen
1
Ontgrendel volledige toegang  unlock
Toegang voor leraar
Vraag een demo account aan. Wij helpen je graag op weg met onze digitale leeromgeving.
Maak demo account aan
Toegang voor student
Is jouw universiteit niet aangesloten? Via Pass Your Math kan je toegang krijgen tot onze cursussen onafhankelijk van je onderwijsinstelling. Bekijk de prijzen en nog veel meer. Of ga naar
omptest.org als je een OMPT examen moet maken.
Meer info